Odzyskanie skradzionego samochodu – badanie daktyloskopijne.

Jednym z głównych filarów działania Kancelarii jest prawo motoryzacyjne. Obsługujemy prawnie wypożyczalnie samochodów, w tym w szczególności samochodów sportowych.

Z uwagi na specyfikę tej branży, bardzo często dochodzi do popełniania czynów zabronionych na szkodę tychże podmiotów.

Na przedstawionych zdjęciach możecie Państwo zobaczyć jak wygląda samochód po przeprowadzonych czynnościach przez techników, którzy starają się zabezpieczyć wszelkie ślady, które pozwolą na ustalenie sprawcy bądź sprawców czynu zabronionego.

W wyniku podjętych działań udało się bardzo szybko odnaleźć samochód, a następnie uzyskać zgodę organów ścigania na jego zwrot Klientowi.