Bank Millennium S.A. – zabezpieczenie roszczenia.

Tym razem zabezpieczenie roszczenia w sprawie przeciwko Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie.


Uzyskanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia w ramach prowadzonego sporu sądowego jest istotne, gdyż na jego mocy kredytobiorcy nie będą musieli przez cały okres trwania postępowania sądowego spłacać rat kredytu, wynikających z wadliwej umowy kredytu ,,frankowego’’.